Tekst Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 (docx 648 KB)

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym

Ogłoszenia o naborze wniosków w trybie konkursowym

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – maj 2016

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – grudzień 2016

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – marzec 2017

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – lipiec 2017

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – listopad 2017

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – luty 2018

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – marzec 2018

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – czerwiec/lipiec 2018

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjnych – sierpień 2018

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjnych – październik/listopad 2018

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjnych - grudzień 2018

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjnych - luty 2019

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – marzec/kwiecień 2019

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – czerwiec 2019

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – sierpień 2019

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – listopad 2019

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – luty/marzec 2020

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – czerwiec 2020

Biuletyn informacyjny dla członków Komitetów Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne – marzec 2021 (2,96 MB)