Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 06.07.2020

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 06.07.2020

Wersje archiwalne:

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 14.06.2020

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 14.06.2020

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 07.05.2020

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 07.05.2020

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 13.04.2020 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 13.04.2020 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 23.03.2020 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 23.03.2020 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 04.02.2020 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 04.02.2020 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 07.01.2020 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 07.01.2020 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 06.11.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 06.11.2019 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 01.10.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 01.10.2019 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 02.09.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 02.09.2019 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 01.08.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 01.08.2019 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 01.07.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 01.07.2019 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 02.06.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 02.06.2019 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 05.05.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 05.05.2019 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 01.04.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 01.04.2019 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 03.03.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 03.03.2019 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 03.02.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 03.02.2019 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 01.01.2019 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 01.01.2019 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 02.12.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 02.12.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 06.11.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 06.11.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 02.10.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 02.10.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 04.09.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 04.09.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 01.08.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 01.08.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 05.07.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 05.07.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 20.06.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 20.06.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 06.05.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 06.05.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 02.04.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 02.04.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 01.03.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 01.03.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 01.02.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 01.02.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 01.01.2018 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 01.01.2018 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 03.12.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 03.12.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 01.11.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 01.11.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 01.10.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 01.10.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 04.09.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 04.09.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 27.07.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 27.07.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 03.07.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 03.07.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 05.06.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 05.06.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 08.05.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 08.05.2017 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 04.04.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 04.04.2017 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 02.03.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 02.03.2017 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 02.02.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 02.02.2017 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 02.01.2017 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 02.01.2017 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 05.12.2016 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 05.12.2016 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 03.11.2016 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 03.11.2016 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 03.10.2016 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 03.10.2016 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 02.09.2016 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 02.09.2016 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 02.08.2016 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 02.08.2016 r. 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 05.05.2016 r. 

Wykaz projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z dnia 27.05.2016 r.

Wykaz projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z dnia 20.07.2016 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 05.07.2016 r. 

 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie konkursowym z dnia 13.04.2020 r.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym z dnia 13.04.2020 r.