W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) zwraca się z prośbą do beneficjentów, wnioskodawców oraz innych instytucji i osób, aby od 11 marca 2020 roku do odwołania:

  • ograniczyć bezpośrednie (osobiste) składanie korespondencji lub dokumentów tylko do sytuacji szczególnie uzasadnionych,

  • wizyty osobiste we wszelkich sprawach co do zasady zastąpić kontaktami przez telefon lub pocztę elektroniczną (e-mail), a w razie konieczności spotkania uzgodnić je wcześniej z właściwymi pracownikami.  

Prosimy, aby wszelką korespondencję dotyczącą realizacji RPO WP 2014-2020 skierowaną do Departamentu Programów Regionalnych i Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, co do zasady przekazywać poprzez:

  1. pocztę elektroniczną (e-mail),
  2. elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres:

/x7tx0no864/SkrytkaESP

lub

/x7tx0no864/Skrytka

  1. internetowe platformy do przesyłania plików (np. Dropbox, Wetransfer itp.), po uzgodnieniu z właściwym pracownikiem lub sekretariatem danego departamentu,
  2. pocztę tradycyjną.

Ponadto, korzystanie z GWA i SL2014 odbywa się na dotychczasowych zasadach.

W razie konieczności osobistego dostarczenia korespondencji lub dokumentacji w formie papierowej (w oryginale), prosimy kierować ją do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ulicy Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk (na ten adres powinny być również kierowane ewentualne przesyłki kurierskie).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z właściwymi Departamentami

 

Departament Programów Regionalnych
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zadania Departamentu: obsługa projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Augustyńskiego 1
80 - 819 Gdańsk
e-mail: dpr@pomorskie.eu  
tel. 58 326 81 33, fax: 58 326 81 34

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
7:45 – 15:45

Struktura personalna DPR
 

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zadania Departamentu: obsługa projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 1
80 - 819 Gdańsk
e-mail: defs@pomorskie.eu
tel. 58 326 81 90, fax: 58 326 81 93

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
7:45 – 15:45

 

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Zadania Departamentu: opracowanie projektu RPO WP i obsługa merytoryczna procesu jego negocjacji z Komisją Europejską oraz uczestnictwo w opracowywaniu dokumentów wykonawczych do RPO WP

ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk,
e-mail: drrp@pomorskie.eu
tel. 58 32 68 684, fax 58 32 68 688

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
7:45 – 15:45

Jeśli jesteś zainteresowany Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i chcesz otrzymywać informacje o ogłaszanych konkursach, organizowanych szkoleniach czy innych wydarzeniach zapisz się na Newsletter RPO WP 2014-2020.

Jeśli jesteś zainteresowany informacjami dotyczącymi również innych programów operacyjnych zapisz się na Newsletter Unijny UMWP.