Komitet Monitorujący jest niezależnym organem w systemie instytucjonalnym Programu a jednocześnie ważnym partnerem Zarządu Województwa Pomorskiego w skutecznej, sprawnej i efektywnej realizacji FEP 2021-2027.

Komitet Monitorujący FEP 2021-2027 został powołany uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 26 stycznia 2023 r. Liczy on 54 członków, wśród których jest 6 przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej, 9 przedstawicieli strony rządowej (instytucji państwa członkowskiego) oraz 39 przedstawicieli partnerów, takich jak organizacje pozarządowe, Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie, ogólnopolskie organizacje samorządu terytorialnego, organizacje związkowe i organizacje pracodawców, podmioty reprezentujące środowisko naukowe i gospodarcze. W skład Komitetu wchodzi także 14 obserwatorów wśród których jest m.in. przedstawiciel Instytucji Audytowej i sektora bankowego. W pracach Komitetu uczestniczą ponadto przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący rolę monitorującą i doradczą.

 

 

 

 Aktualności KM FEP 2021-2027

 Aktualności KM FEP 2021-2027