Funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 pełni Zarząd Województwa Pomorskiego.

Obsługę Zarządu zapewniają w tym zakresie departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

 

Departament Programów Regionalnych

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego