W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 powołane zostały trzy instytucje pośredniczące:
 

Instytucja Pośrednicząca w zakresie Poddziałania 1.1.1., Działania 1.2. i Poddziałania 2.2.1.
 

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Olivia Business Centre (Budynek Olivia Six)
Al. Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk.

tel. +48 58 32 33 100
fax +48 58 32 33 200
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl
www.arp.gda.pl


 

Instytucja Pośrednicząca w zakresie Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – Projekty Powiatowych Urzędów Pracy


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk
tel. +48 58 32 61 801
fax +48 58 32 64 894
email: wup@wup.gdansk.pl
www.wup.gdansk.pl

 

 

Instytucja Pośrednicząca w zakresie Poddziałań i Działania wdrażanych w ramach mechanizmu ZIT


Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
(działające jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. +48 58 526 81 42
fax +48 58 303 63 07
email: zit@metropoliagdansk.pl
http://www.metropoliagdansk.pl/zit/zit-w-wojewodztwie-pomorskim/