W dniu 1 czerwca 2023 r. Instytucja Zarządzająca zorganizowała warsztaty w formule online dla członków, zastępców oraz obserwatorów Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. Warsztaty poświęcone były instrumentom finansowym i miały na celu m.in. przybliżenie ich roli w realizacji polityki rozwoju województwa pomorskiego. Ponadto w trakcie spotkania odbyła się prezentacja projektów Metodyki oraz Kryteriów wyboru projektów realizowanych w formie instrumentów finansowych w ramach FEP 2021-2027.