Instytucja Zarządzająca FEP 2021-2027 zorganizowała w dniu 6 marca 2023 r. w Gdańsku pierwsze warsztaty dla wszystkich członków, zastępców oraz obserwatorów Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. Warsztaty miały na celu przybliżenie podstawowych założeń i informacji nt. Programu FEP 2021-2027 oraz Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Pomorskiego 2030. Ponadto w trakcie warsztatów odbyła się dyskusja nad:

  • projektem Metodyki wyboru projektów w ramach FEP 2021-2027,
  • projektami Kryteriów wyboru projektów dla czterech działań w ramach FEP 2021-2027,
  • projektem Regulaminu Działania KM FEP 2021-2027.