Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię publikację:

Dostępne 13 dokumentów ze wszystkich kategorii

Ocena systemu realizacji RPO WP

pdf 1.61MB
07.06.2019

Oszacowanie wybranych wskaźników Osi Priorytetowej 7. RPO WP 2007-2013

pdf 5.79MB
Raport dotyczy oszacowania wartości wskaźnika rezultatu oraz wskaźnika oddziaływania w ramach OP 7 RPO WP 2007-2013.
19.01.2017

Ocena wpływu RPO WP 2007-2013 na realizację Strategii EU2020

pdf 1.17MB
Raport zawiera ocenę wpływu projektów zrealizowanych w ramach RPO WP 2007-2013 na realizację Strategii Europa 2020.
19.01.2017

Ocena efektów realizacji RPO WP 2007-2013

pdf 26.52MB
Raport zawiera ocenę wpływu RPO WP 2007-2013 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego, ocenę jakościową osiągniętych efektów realizacji RPO WP 2007-2013 oraz rekomendacje dotyczące wdrażania RPO WP 2014-2020.
19.01.2017

Ocena ex-ante RPO WP 2014-2020 /

pdf 3.41MB
Ilość stron : 206, 04.03.2015