Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię publikację:

Dostępne 13 dokumentów ze wszystkich kategorii

Ocena systemu realizacji RPO WP

pdf 1.61MB
07.06.2019

Oszacowanie wybranych wskaźników Osi Priorytetowej 7. RPO WP 2007-2013

pdf 5.79MB
Raport dotyczy oszacowania wartości wskaźnika rezultatu oraz wskaźnika oddziaływania w ramach OP 7 RPO WP 2007-2013.
19.01.2017