Departament Programów Regionalnych – struktura personalna

Jan Szymański
Dyrektor

Sekretariat
Aleksandra Ofiarska
Iwona Jakubowska
dpr@pomorskie.eu
tel. 58 326 81 33, fax: 58 326 81 34 


Pion ds. obsługi projektów EFRR

Agnieszka Surudo
Z-ca dyrektora

Referat realizacji projektów I
Bartosz Gappa, b.gappa@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 37
Kierownik

Aleksandra Budny, a.budny@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 16
Jacek Jórasz, j.jorasz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 26
Jakub Kowalczuk, j.kowalczuk@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 45
Stanisław Leszczyński, s.leszczynski@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 42
Maja Remizowicz, m.remizowicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 16
Paulina Łasowska, p.lasowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 17
Ewelina Adamska, e.adamska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 49
Michał Beyer, m.beyer@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 42
Marta Lewandowska, m.lewandowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 25


Referat realizacji projektów II
Kinga Dziewiątkowska-Seroka, k.dziewiatkowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 72
Kierownik

Magdalena Kaniewska , m.kaniewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 38
Agnieszka Famielec, a.famielec@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 42
Joanna Schumertl, j.schumertl@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 74
Natalia Błażowska, n.blazowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 74
Agata Bartsch, a.bartsch@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 30
Agnieszka Parkot, a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 55

Centrum kompetencji
Izabela Wesołowska, i.wesolowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 36
Koordynator

Kamil Ciupak, k.ciupak@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 67
Kamilla Muńska, k.munska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 36
Joanna Skierka, j.skierka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 87

Zespół ds. organizacji procesu wyboru
Agata Mróz, a.mroz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 88
Koordynator

Dorota Krzyżanowska, d.krzyzanowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 85
Anna Sokołowska, a.sokolowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 82 78Pion ds. certyfikacji

Dorota Płachta
Z-ca dyrektora

Referat certyfikacji
Monika Krakowska, m.krakowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 46
Kierownik

Joanna Sablowska, j.sablowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 12
Lucyna Kubiak, l.kubiak@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 75 
Marcin Bujalski, m.bujalski@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 48
Roman Kasprzak, r.kasprzak@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 15
Elżbieta Sząszor, e.szaszor@pomorskie.eu, tel.  58 326 88 01
Anna Fryauf, a.fryauf@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 75 


Pion ds. koordynacji RPO

Anna Hutyra
Z-ca dyrektora

Referat informacji
Martyna Sawicka, m.sawicka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 75
Kierownik

Zespół ds. Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich

Aurelia Kuskowska-Margas, a.kuskowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 47
Magda Szwedowska, m.szwedowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 52
Jolanta Kalisz, j.kalisz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 52
Katarzyna Tarwacka, k.tarwacka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 47

Zespół ds. informacji i szkoleń
Anna Lenczowska, a.mayer@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 05
Eliza Zaremba, e.zaremba@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 24
Monika Grochulska, m.grochulska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 46
Marcin Twardokus, m.twardokus@pomorskie.eu, tel. 58 326 87 87
Kamila Sowa-Niecko, k.sowa@pomorskie.eu, 58 326 81 83

Referat koordynacji
Arkadiusz Więckiewicz, a.wieckiewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 84 
Kierownik

Zespół ds. procedur, kontroli systemowej i audytów
Artur Kaczorowski, a.kaczorowski@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 43
Koordynator

Ewa Czaja, e.czaja@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 15
Bożena Krawczyk, b.krawczyk@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 15
Marta Szuba, m.szuba@pomorskie.eu, tel. 58  326 81 15
Ewelina Malinowska, ew.malinowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 43

Systemy informatyczne

Dariusz Pyśko, d.pysko@pomorskie.eu, tel. 58 326 82 43
Andrzej Wrona, a.wrona@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 13


Referat monitoringu
Marcin Erhard, m.erhard@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 31
p.o. Kierownika

Zespół ds. sprawozdawczości

Agnieszka Rojek, a.rojek@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 44
Koordynator

Paweł Tomaszewski, p.tomaszewski@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 92

Sekretariat Komitetu Monitorującego

KM2014-2020@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 92


Referat nieprawidłowości i skarg
Michał Kukliński, m.kuklinski@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 56
Kierownik

Zespół ds. nieprawidłowości

Agata Szczepaniak, a.szczepaniak@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 35
Dominika Banel, d.banel@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 35
Paweł Niewadzioł, p.niewadziol@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 53
Magdalena Jabłońska, m.jablonska@pomorskie.eu, tel. 58 326 82 58
Magdalena Złota, m.zlota@pomorskie.eu  tel. 58 326 82 58

Rzecznik Funduszy Europejskich
rzecznik.rpo@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 33

 

Pion ds. płatności i kontroli

Rafał Reszka
Z-ca dyrektora

 

Referat płatności
 

Beata Płocha, b.plocha@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 19
Kierownik
 

Zespół ds. budżetu i prognoz

Agnieszka Maciejewska, a.maciejewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 44
Koordynator
 

Rafał Niklewicz, r.niklewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 44
Mariola Anuszewska, m.anuszewska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 27
Magdalena Pietrzak-Ignatowicz, ma.pietrzak@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 27
Paweł Bielski, p.bielski@pomorskie.eu, tel. 58 326 87 03


Zespół ds. płatności I

Magdalena Kruszyńska, m.kruszynska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 20
Koordynator
 

Natalia Jaworska, n.jaworska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 50
Katarzyna Anikiej, k.anikiej@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 45
Agnieszka Chełstowska, a.chełstowska@pomorskie.eu, tel.  58 326 83 07
Joanna Ciołek, jo.ciolek@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 20
Sylwia Krefft, s.krefft@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 06
Anna Sikora, a.sikora@pomorskie.eu, tel. 58 326 82 59
Aleksandra Wierzbicka, al.wierzbicka@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 86
Dominik Skonieczny, d.skonieczny@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 86
 

Zespół ds. płatności II
 

Magdalena Broda, m.broda@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 41
Koordynator

Sylwia Bojarowska-Nowak, s.bojarowska@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 41
Małgorzata Mach-Dembowska, m.mach@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 16
Aneta Pawlik, a.pawlik@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 63
Magdalena Szlinger, m.szlinger@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 45
Łukasz Madej, l.madej@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 50
Ireneusz Toma, i.toma@pomorskie.eu, tel. 58 326 88 43

 

Referat kontroli

Referat kontroli
Hanna Gwizdała h.gwizdala@pomorskie.eu, tel.  58 326 81 18
Kierownik

Zespół ds. weryfikacji PZP

Agnieszka Niewiadomska-Szostek, a.niewiadomska@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 82
Katarzyna Michalska, k.michalska@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 27
Agnieszka Stachura-Mrówka, a.stachura@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 76
Barbara Zapart, b.zapart@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 10
Joanna Urban, j.urban@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 14
Aleksandra Zawada, a.zawada@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 14
Agnieszka Mizuła, a.mizula@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 81
Katarzyna Wroniak, k.wroniak@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 81
Karol Kepka, k.kepka@pomorskie.eu tel. 58 326 81 89

Zespół ds. kontroli
Katarzyna Rabiega, k.rabiega@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 69
Koordynator

Marek Jackiewicz, m.jackiewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 54
Renata Kodym, r.kodym@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 21
Jarosław Płaczkiewicz, j.placzkiewicz@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 73
Katarzyna Kafarska, k.kafarska@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 61
Dagmara Leszczyńska, d.leszczynska@pomorskie.eu, tel. 58 326 86 45
Jolanta Wiaderek, j.wiaderek@pomorskie.eu, tel. 58 326 84 61
Rafał Marszałek, r.marszalek@pomorskie.eu, tel. 58 326 81 69
Katarzyna Brzychcy, k.brzychcy@pomorskie.eu tel. 58 326 82 74
Jolanta Trześniak, j.trzesniak@pomorskie.eu tel.58 326 81 82
Katarzyna Strzelecka k.strzelecka@pomorskie.eu tel. 52 326 84 62