W poniedziałek 12 października w CSW Łaźnia w Gdańsku marszałek województwa Mieczysław Struk podpisał z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju umowę, na mocy której pomorskie miasta otrzymają ponad 4 mln złotych na przygotowanie programów rewitalizacji. Dzięki temu będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektów, które umożliwią poprawę sytuacji w zaniedbanych dotychczas dzielnicach.

Na działania związane z rewitalizacją Urząd Marszałkowski przeznaczył w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ponad 386 mln złotych. Działania rewitalizacyjne będą obejmowały w szczególności wspieranie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców, modernizację zabudowy, zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Aby ubiegać się o dofinansowanie miasta muszą przygotować dokładną diagnozę obszaru, który ma być objęty rewitalizacją.  Podpisanie umowy umożliwi przekazanie pomocy finansowej na sporządzenie takich dokumentów.