Zmiana Taryfikatora dla postępowań wszczętych od 4 sierpnia 2020 roku

W dniu 20 lipca 2020 roku w Dzienniku Ustaw pod poz.1264 opublikowane zostało Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień z dnia 22.06.2020 roku (tzw. Taryfikator).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4.08.2020 roku i ma zastosowanie do ustalenia wartości korekt finansowych dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia wszczętych od dnia wejścia w życie Rozporządzenia.

Załączniki:

pdf 536 KB