Zmiana Harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na 2015 rok

29 września 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego zmienił uchwałę w sprawie przyjęcia Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr 955/79/15).

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2015 rok w ramach RPO WP 2014-2020 będzie podlegał dalszemu uszczegółowieniu wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Załączniki:

Harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2015 rok

pdf 408 KB

Uchwała nr 955/79/15 Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 49 KB