Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 (z 28 marca 2019 r.)

Dokument


UWAGA!

10 czerwca 2021 roku, uchwałą nr 537/257/21 Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął zmienioną wersję wzoru umowy stanowiącego załącznik 8.1. do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020.

 

Wzór umowy z dnia 10.06.2021 r. (zał. nr 8.1 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020)

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

Rejestr zmian