Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania kolejne projekty pozakonkursowe w ramach Poddziałania 10.2.1.

Zarząd Województwa Pomorskiego 11 kwietnia br. wybrał do dofinansowania kolejne projekty pozakonkursowe. Wsparcie otrzymało 5 projektów w ramach Poddziałania 10.2.1. - 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne – uchwała 335/38/19:

  1. Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne, złożony przez Województwo Pomorskie (RPPM.10.02.01-22-0002/17);
  2. Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku – filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii, złożony przez  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku (RPPM.10.02.01-22-0003/17);
  3. Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie, złożony przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (RPPM.10.02.01-22-0005/17);
  4. Termomodernizacja obiektów SWP - COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, złożony przez COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (RPPM.10.02.01-22-0001/18);
  5. Termomodernizacja obiektów SWP – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., złożony przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.  (RPPM.10.02.01-22-0002/18).

Wykaz projektów pozakonkursowych