Zarząd Województwa Pomorskiego sfinansował nową sieć ciepłowniczą w Kwidzynie

Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, oraz Grzegorz Hejna, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC" podpisali w Kwidzynie umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu dotyczącego budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych na osiedlu Hallera w Kwidzynie. Finansowanie unijne w kwocie ponad 4,6 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Projekt będzie polegał na wymianie sieci ciepłowniczej doprowadzającej ciepło do 29 budynków przy ul. Odrowskiego, Toruńskiej, Kamiennej, Miedzianej, Kołłątaja, Hallera, Połomskiego oraz Willowej w Kwidzynie.

Efektem realizacji inwestycji będzie zwiększenie sprawności funkcjonowania sieci dystrybucji i przesyłu ciepła, a także zapewnienie bezawaryjnego i ciągłego przesyłu ciepła dla mieszkańców. Dodatkowymi efektami projektu będą: ograniczenie strat ciepła sieci ciepłowniczej, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza CO2 oraz pyłów, a także redukcja kosztów ponoszonych przez odbiorców i związanych z dostawą ciepła do budynków znajdujących się bezpośrednio na obszarze objętym inwestycją. Rezultatem projektu będzie również zwiększenie świadomości społecznej w zakresie oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii.

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2020 r. Całkowita wartość projektu to prawie 6,9 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 4,6 mln zł.

Marcin Twardokus