Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

W dniu 2 marca 2023 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 (SZOP FEP 2021-2027).


SZOP FEP 2021-2027 zawiera informacje na temat następujących Priorytetów i Działań Programu:

 1. Priorytetu 3 Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza, dla Działań:
  • 3.1. Mobilność miejska,
  • 3.2. Mobilność miejska – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego,
  • 3.3. Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego;
 2. Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza, dla Działań:
  • 4.1. Infrastruktura drogowa,
  • 4.2. Tabor kolejowy;
 3. Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), dla Działań:
  • 5.1. Rynek pracy,
  • 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy.

SZOP FEP 2021-2027 będzie podlegał dalszym pracom i modyfikacjom wraz z postępem realizacji Programu.

Zapisy SZOP FEP 2021-2027 obowiązują od 2 marca 2023 roku. 
 

Pliki do pobrania:

Szczegółowy Opis Priorytetów FEP 2021-2027 (z dnia 2 marca 2023 r.) (docx 897 KB)

Tabele finansowe FEP 2021-2027 (xlsx 25 KB)

Uchwała ZWP o przyjęciu SZOP FEP 2021-2027 (docx 30 KB)