Zapytanie o szacunkową wartość zamówienia dotyczącego zakupu usługi wsparcia oraz godzin rozwojowych dedykowanego rozwiązania Systemu Informacji Menadżerskiej (SIM)

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego planuje zakup wsparcia oraz godzin prac rozwojowych dla platformy Microsoft Sharepoint 2013 wraz z Nintex Workflow 2013.

W celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania wstępnej kalkulacji ceny miesięcznego wsparcia oraz wartość roboczogodziny prac rozwojowych.

Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia TUTAJ

Termin złożenia ofert:

W ramach kalkulacji prosimy o przesłanie informacji na adres LSI@pomorskie.eu, termin przesłania upływa 5 maja 2020 roku o godzinie 15.00.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym nie zobowiązuje to Województwa Pomorskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do podpisania umowy na realizację zamówienia, a otrzymane wyceny wykorzystane zostaną do określenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia.