Zaproszenie na konferencję „Pomorze równych szans. Wsparcie rodziny, seniorów i osób z niepełnosprawnościami w ramach RPO WP 2014-2020"

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. „Pomorze równych szans. Wsparcie rodziny, seniorów i  osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

Konferencja odbędzie się 26 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Bądkowskiego.

Celem konferencji jest wskazanie kluczowych elementów i warunków dla rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podczas konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się beneficjenci realizujący projekty z  obszaru rozwoju usług społecznych, dofinansowane w ramach Działania 6.2. RPO WP 2014-2020. Dodatkowo, wśród zapro­szo­nych gości poja­wią się eks­perci i  specjaliści w tej dziedzinie.

Szczegóły nt. konferencji, program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ