Zakończono ocenę formalną wniosków o przyznanie dotacji na opracowanie programów rewitalizacji

W dniu 7 stycznia 2016 roku, po otrzymaniu niezbędnych uzupełnień ze strony Wnioskodawców, zakończona została ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast.

Do oceny merytorycznej zostało skierowanych łącznie 28 wniosków złożonych przez gminy miejskie oraz miejsko-wiejskie z obszaru województwa pomorskiego.

 

Konkurs dotacji jest organizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwo Rozwoju i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Załączniki:

pdf 417 KB