Zagłosuj na SZTORM EUROPEJSKI za 2022 rok!

Od 24 lutego do 14 marca br. można oddawać głosy na swoich faworytów w konkursie Pomorskie Sztormy. Pomorskie Sztormy 2022 to 18. edycja  plebiscytu Gazety Wyborczej Trójmiasto, gdzie od zeszłego roku, przyznawane są nagrody w 8 dziedzinach. Statuetki w tegorocznej edycji konkursu trafią w ręce osób, instytucji i firm, które w 2022 roku odniosły, zdaniem czytelników Gazety Wyborczej, największe sukcesy w pomorskiej kulturze, sporcie, ekologii, kulinariach, urbanistyce, nauce i inicjatywach obywatelskich. Przyznane zostaną również Sztormy Europejskie.

 

 

Sztorm Europejski

Sztorm Europejski za 2022 rok zostanie przyznany zarówno w Infrastrukturze jak i Kapitale Ludzkim za wyróżniające się inicjatywy dofinansowane z Funduszy Europejskich. Nagrodzone zostaną przedsięwzięcia, projekty i pomysły, które przynoszą korzyści nie tylko lokalnym społecznościom, ale przede wszystkim mieszkańców całego Pomorza.


Nominowani w kategorii Sztorm Europejski – Infrastruktura

 1. Gmina Miejska Rumia za projekt „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi",
 2. Gmina Miasta Gdańska za projekt „Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego",
 3. Gmina Chojnice za projekt „Słońce źródłem pozyskiwania energii w gminach: Chojnice, Brusy, Czersk, Karsin i Konarzyny",
 4. Politechnika Gdańska za projekt „Utworzenie w Gdańsku Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) w zakresie infrastruktury B+R",
 5. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. za projekt „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy
  w Wejherowie".


Nominowani w kategorii Sztorm Europejski – Kapitał Ludzki

 1. Gmina Chmielno za projekt: „Zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego w  Gminie Chmielno",
 2. Powiatowy Cech Rzemiosł Małych I Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców za projekt: „Wzorcowe kształcenie zawodowe",
 3. Miasto i Gmina Sztum za projekt: „Pomorskie Żagle Wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską i żeglarską w Mieście i Gminie Sztum",
 4. Gmina Wicko za projekt: „Nowe miejsca opieki żłobkowej w Gminie Wicko",
 5. Gmina Bytów za projekt: „Senio-RITA-Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim".

Głosowanie trwa od 24 lutego do 14 marca br. na stronie internetowej www.pomorskiesztormy.pl

Laureatów poznamy 23 marca br. podczas uroczystej gali, której transmisja będzie dostępna również  online.
 

Zachęcamy do głosowania!

 

Martyna Sawicka, Referat Informacji DPR