Wznowienie konkursu w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 roku. Wprowadzone zostały również zmiany w części dotychczasowych zapisów Regulaminu  Konkursu wraz z załącznikami. 

Więcej informacji