Wykaz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.1.1

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania kolejne projekty  w ramach Poddziałania 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT.

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO w ramach Poddziałania 5.1.1 stan na dzień 03.07.2017