Wybrano projekty do dofinansowania w ramach Poddziałania 5.2.1. Aktywizacja osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT

22 czerwca 2017r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 4 wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych na łączną kwotę ogółem 3 518 956,65  (kwota wnioskowana 3 343 008,82 ) w ramach Poddziałania 5.2.1 Aktywizacja osób pozostających bez pracy  – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Uchwała Nr 715/245/17).

Lista projektów wybranych do dofinansowania