Wybrano do dofinansowania projekty pozakonkursowe w zakresie aktywizacji zawodowej

10 września 2019 r. zatwierdzono 2 projekty pozakonkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł.

Celem głównym projektów jest wsparcie osób powyżej 30 roku życia poprzez:

  • zwiększenie szans na zatrudnienie przez osoby pozostające bez pracy,
  • poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Lista projektów wybranych do dofinansowania