Wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym służący łagodzeniu skutków epidemii COVID-19

11 lutego 2021 roku wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ograniczenie czynników ryzyka w środowisku pracy, wynikających z kontaktu z pacjentem zakażonym lub potencjalnie zakażonym wirusem Sars-Cov-2, poprzez zabezpieczenie pracowników m.in. podmiotów leczniczych i jednostek państwowego systemu ratownictwa medycznego (PSRM) w sprzęt i wyposażenie najbardziej kluczowe dla skutecznej walki z epidemią COVID-19.

Efektem projektu będzie zapewnienie pracownikom sektora ochrony zdrowia bezpiecznych warunków pracy.

Okres realizacji: 01.02.2021 – 31.12.2021

Kwota projektu ogółem: 24 964 170,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa: 22 467 753,00 PLN (UE + BP)

Lista projektów wybranych do dofinansowania