Wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym służący łagodzeniu skutków epidemii COVID-19

15 grudnia 2020 roku wybrano do dofinansowania projekt złożony w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie i ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, poprzez wsparcie 3000 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (głównie seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi), które:

  • przeszły zakażenie wirusem Sars-Cov-2 (tzw. ozdrowieńcy),
  • są zakażone (w izolacji),
  • są potencjalnie zakażone (w kwarantannie)
  • są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby.

Efektem projektu będzie utworzenie 200 miejsc świadczenia usług społecznych dla mieszkańców województwa pomorskiego.

Okres realizacji: 01.01.2021 – 30.06.2023

Kwota projektu ogółem: 7 970 209,50  PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa: 7 571 699,02 PLN

 

Załączniki:

pdf 207 KB