Wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy w zakresie usług społecznych

2 marca 2021 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu gdańskiego:

  • zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu złego stanu psychicznego, w tym osób z rodzin zastępczych oraz zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia oraz poprawa dostępności usług społecznych osiągnięta poprzez ich realizację na poziomie społeczności lokalnej.

Kwota projektu ogółem: 1 557 457,09 zł

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 323 838,53 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 – 30.06.2023

Załączniki:

pdf 188 KB