Wybrano do dofinansowania projekt pozakonkursowy w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej

2 marca 2021 r. zatwierdzono projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest 235 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym 36 osób z niepełnosprawnościami) mieszkańców powiatu gdańskiego wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej uczestników projektu.

Kwota ogółem: 3 517 541,18 zł

Kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 2 989 910,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 – 30.06.2023

 

Załączniki:

pdf 189 KB