Wybrano do dofinansowania dwa projekty pozakonkursowe w zakresie aktywizacji zawodowej i społeczno-zawodowej

12 marca 2020 roku wybrano do dofinansowania dwa projekty pozakonkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem pierwszego z nich jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu kartuskiego poprzez działania o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Celem drugiego projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców powiatu kartuskiego poprzez m.in. kursy i szkolenia zawodowe, staże zawodowe.

Listy projektów wybranych do dofinansowania z:

5.2.1. i 6.1.1.