Wybrano do dofinansowania 2 projekty pozakonkursowe w zakresie zdrowia na rynku pracy

26 września 2019 r. zatwierdzono 2 projekty pozakonkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na kwotę ponad 4,2 mln złotych.

Celem projektów jest zwiększony udział mieszkańców obszaru interwencji w programie zdrowotnym dot. profilaktyki cukrzycy typu 2.

Lista projektów wybranych do dofinansowania