Wybór do dofinansowania „Projektu Pomocy Technicznej na lata 2015-2017” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 976/80/15 z dnia 01.10.2015 roku wybrał do dofinansowania: "Projekt Pomocy Technicznej na lata 2015-2017". Wnioskodawcą jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a kwota przyznanego dofinansowania to: 76 500 000,00 PLN.

Całkowita kwota projektu to: 90 000 000,00 PLN. Projekt został wybrany do dofinansowania w dniu 01.10.2015, przewidywany czas realizacji to: 01.01.2015-31.12.2017.