WSPIERAMY POMORSKIE W WALCE Z COVID-19. Raport z realizacji projektów RPO WP 2014-2020

Prezentujemy raport z realizacji projektów RPO WP 2014-2020, których celem było przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. Łączna wartość udzielonego wsparcia ze środków UE na realizację projektów wyniosła 317 mln zł.  

Zachęcamy do lektury Raportu!

Załączniki:

pdf 4.67 MB