Wsparcie przedsiębiorców w postaci pożyczek

Zarząd Województwa Pomorskiego, w związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii koronawirusa, wyraził zgodę na zwiększenie kwoty dofinansowania przyznanej Bankowi Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)". 

Środki zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorców w postaci pożyczek płynnościowych (obrotowych).

Załączniki:

xlsx 67 KB