WSPARCIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. Raport z realizacji projektów finansowanych z RPO WP 2014-2020

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na Pomorzu realizowanych jest 286 projektów z zakresu wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw. Łączna wartość inwestycji to prawie 900 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 553 mln zł.

Samorząd Województwa Pomorskiego zainwestował środki unijne w:

  • inwestycje prorozwojowe i służące poprawie efektywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
  • stworzenie systemu zwrotnego wsparcia przedsiębiorców planujących inwestycje zwiększające konkurencyjność (Instrumenty Finansowe),
  • stworzenie kompleksowego systemu wsparcia pomorskich przedsiębiorstw w celu umożliwienia im wyjścia z ofertą na rynki zagraniczne (Pomorski Broker Eksportowy),
  • rozwój systemu profesjonalnych usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców,
  • rozwój systemu obsługi inwestorów w regionie poprzez m.in. inwestycje w przygotowanie terenów inwestycyjnych (Invest in Pomerania).

Pobierz raport: