Więcej pieniędzy z Unii na ochronę przeciwpowodziową w Malborku i Sztumie

W czwartek 4 czerwca br. podpisany został aneks zwiększający wysokość dofinansowania na projekt Miasta Malborka  pt. „Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe". Dodatkowe środki w wysokości 783 591,40 zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Aneks z przedstawicielami Miasta Malborka podpisał, w miejscu realizacji projektu, tj. w dzielnicy Wielbark, członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski. Podczas uroczystości wręczony został symboliczny czek pamiątkowy z informacją o  zwiększeniu dofinansowania unijnego.

 Zadanie realizowane na terenie Miasta Malborka oraz Miasta i Gminy Sztum w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum w ramach ZPT, swoim zakresem obejmowało budowę kolektora deszczowego zbiorczego wraz z systemem retencji wód deszczowych dla zlewni zlokalizowanych w granicach miasta Malborka w dzielnicy Wielbark. W ramach projektu zmodernizowany został istniejący układ kanalizacji deszczowej. Osiągnięto to poprzez budowę i przebudowę kolektorów deszczowych o większej przepustowości odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z terenu zlewni zlokalizowanej w centrum miasta Sztum wraz z budową układu retencji o poj. 249 m3. Przebudowa newralgicznego odcinka kanalizacji deszczowej 
na terenie Miasta i Gminy Sztum zwiększa poziom retencji wody i minimalizuje skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Projekt zrealizowany zostanie do końca lipca 2020 roku.

 


W ramach projektu pojemność obiektów małej retencji wynosi 7 949 m3, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 1,5 km, długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,46 km, dzięki czemu korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej odniesie 3 177 mieszkańców.

 

fot. UMWP/DPR

 

Monika Grochulska