Węzły w Lęborku, Ustce i Bytowie z dodatkowym unijnym dofinansowaniem

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, wręczył władzom Lęborka, Ustki i Bytowa  aneksy zwiększające unijne dofinansowanie do budowy węzłów przesiadkowych. 

Władze Lębork otrzymały aneks zwiększający wartość dofinansowania projektu budowy Lęborskiego Węzła Przesiadkowego o 3,5 mln zł. 

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Władze Ustki – o prawie 6 mln zł więcej – na budowę węzła w Ustce, a władze Gminy Bytów – o prawie 282 tys. zł więcej na inwestycje w budowę węzła w Bytowie.

 

Fot. Martyna Sawicka/UMWP

Nowe środki w budżecie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 są wynikiem korzystnej różnicy kursowej między walutą euro a złotym. Zarząd Województwa Pomorskiego wykorzystuje dogodny moment, by sprawnie zakontraktować środki, które pojawiły się w Programie dzięki właśnie korzystnej sytuacji walutowej. Środki pochodzą także z przesunięcia finansowania tzw. Biletu Metropolitalnego, który będzie finansowany z programu krajowego Infrastruktura i Środowisko, a nie jak wcześniej zakładano - z RPO WP 2014-2020. 

Marcin Twardokus