Webinarium: „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na jednodniowe bezpłatne webinarium „Zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich

Webinarium odbędzie się 25 października 2021 r. w godz. 9:00-15:00.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego "Weź udział"

i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail osoby zgłaszającej się.

Ważne! Liczy się kolejność zgłoszeń. Limit osób podczas webinarium wynosi 100 uczestników. Niemożność zapisania się poprzez formularz elektroniczny oznacza wyczerpanie miejsc na szkolenie.

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

W programie webinarium zostaną omówione m.in.:

  • Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście zamówień publicznych i rozliczania projektu,
  • Udzielanie zamówień w projektach unijnych zgodnie z zasadą konkurencyjności
  • Wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności,
  • Opis przedmiotu zamówienia- przykłady błędów beneficjenta,
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty,
  • Elementy zapytania ofertowego,
  • Nieprawidłowości – naruszenia zasady konkurencyjności, sankcje.

 

Prowadząca webinarium: Alicja Bożek

 

Organizator webinarium:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.