Webinarium „Zakładanie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych z Funduszami Europejskimi”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne webinarium „Zakładanie działalności gospodarczej i podnoszenie kwalifikacji zawodowych z Funduszami Europejskimi".

Webinarium odbędzie się 18 sierpnia 2022 r. w godz. 10:00–11:35.

Podczas webinarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Wsparcie służące zdobyciu kwalifikacji zawodowych
    w ramach działania 5.2.1. Aktywizacja zawodowa - mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • Preferencyjne pożyczki na kursy i szkolenia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowych Urzędów Pracy
    w województwie pomorskim,
  • „Wsparcie w starcie" i „Pożyczka Ogólnorozwojowa" - pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • „Jak najlepiej zaprezentować swój pomysł w biznesplanie" - wskazówki doradcy zawodowego.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie do dnia 17 sierpnia 2022 r. formularza zgłoszeniowego "Weź udział" i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e‑mail osoby zgłaszającej się. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (18 sierpnia 2022 r.). 

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Organizator webinarium:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.