Webinarium z warsztatami - Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji - grupa I

Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zapraszają przedstawicieli gmin województwa pomorskiego do udziału w webinarium „Rola dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji”.

Docelowo zaplanowano dwa jednodniowe webinaria połączone z warsztatami z ww. tematyki dla dwóch grup uczestników. Podczas każdego ze spotkań zostanie zrealizowany ten sam program. Poniżej szczegóły dotyczące spotkania dla grupy I.

Cel spotkania:

Celem webinarium jest przybliżenie jego uczestnikom roli dziedzictwa kulturowego w rewitalizacji.

Termin spotkania:

Środa 26 maja 2021 r., w godz. 09.00-12.30.

Limit miejsc:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa w spotkaniu:

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego „Weź udział” i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail osoby zgłaszającej się, przy czym samo wykonanie ww. kroków nie oznacza automatycznego udziału w webinarium.

Ostateczne potwierdzenie zakwalifikowania się na webinarium zostanie dokonane przez Organizatora. Potwierdzeniem zakwalifikowania się będzie link do webinarium otrzymany na adres mailowy podany przy rejestracji.

Terminy zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w terminie do 20 maja 2021 r. Wydłużono termin do 24 maja 2021 r.

Link do spotkania zostanie wysłany najpóźniej dzień przed docelowym terminem webinarium, tj. do 25 maja 2021 r.

Forma spotkania:

Webinarium w połączeniu z warsztatami zostanie zorganizowane z wykorzystaniem platformy ZOOM.

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

Program spotkania

Prowadzący:

Webinarium prowadzone jest przez przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Rejestracja i udział w webinarium są jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia.

Zachęcamy również do udziału w webinarium poświęconemu finansowaniu projektów bazujących na dziedzictwie, na które można zapisać się TUTAJ.

Udział w webinariach jest bezpłatny.

Spotkania organizowane są w ramach zadania 1.1.3. Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022 pn. „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • Agnieszka Parkot, e-mail: a.parkot@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 155,
  • Maciej Brzezicki, e-mail: m.brzezicki@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 454,
  • Kinga Dziewiątkowska-Seroka, e-mail: k.dziewiatkowska@pomorskie.eu, tel. 58 32 68 172