Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium pn. „Partnerstwo publiczno-prywatne w pigułce”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z charakterystyką partnerstwa publiczno-prywatnego i ofertą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej skierowaną do JST chcących skorzystać z formuły PPP. Doświadczenia z zakresu realizacji projektów PPP przedstawi miasto Sopot.

 

Podczas webinarium poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • partnerstwo publiczno-prywatne a zamówienia publiczne,
  • kto i w jakich przypadkach może realizować projekt w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • typy projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • przygotowanie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • wdrażanie i zarządzanie projektem partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • projekty hybrydowe – PPP z dofinansowaniem UE,
  • oferta Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie PPP,
  • doświadczenia miasta Sopotu z realizacji projektów w formule PPP.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie do dnia 27 kwietnia 2023 r. formularza zgłoszeniowego "Weź udział" i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e‑mail osoby zgłaszającej się. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (28 kwietnia 2023 r.). 

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client lub pobrać ją na telefon.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Organizator webinarium:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.