Webinarium pn : Ocena oddziaływania na środowisko w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium „Ocena oddziaływania na środowisko w projektach współfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2020". Webinarium organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 11:00.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres punktinformacyjny@pomorskie.eu do 16 listopada 2020 r. oraz otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (17 listopada 2020 r.). 

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client  lub pobrać ją na telefon.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

W programie webinarium zostaną omówione wybrane zagadnienia dotyczące zmian w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawie ooś).

Organizator webinarium:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52
e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Załączniki:

docx 3.04 MB docx 3.04 MB pdf 1.36 MB pdf 1.34 MB pdf 343 KB