Webinarium „Obowiązki informacyjno-promocyjne beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP 2014-2020”

Departament Programów Regionalnych zaprasza do udziału w webinarium poświęconemu obowiązkom informacyjno-promocyjnym w ramach realizowanych projektów z programu regionalnego. Wydarzenie odbędzie się 23 listopada 2022 r. w godz. 10:00-12:00 na platformie Zoom.

Podczas webinarium zostaną przedstawione następujące tematy:

  1. wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,
  2. oznaczanie i promocja projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  3. zasady stosowania obowiązkowego oznakowania projektów oraz stron internetowych beneficjentów Funduszy Europejskich,
  4. prosty język, media społecznościowe i komunikaty prasowe – dobre praktyki.

 

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie do dnia 22 listopada 2022 r. formularza zgłoszeniowego "Weź udział" i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym na adres e-mail osoby zgłaszającej się. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (23 listopada 2022 r.). 

Aby wziąć udział w webinarium należy zainstalować na komputerze aplikację Zoom Client  lub pobrać ją na telefon.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

 

Organizator webinarium:

Eliza Zaremba
Referat Informacji – Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
tel.: 58 32 68 124, 58 32 68 175
e-mail: e.zaremba@pomorskie.eu

 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Do pobrania:

Program spotkania