Ważne! Nowa aplikacja Bazy konkurencyjności (BK2021)

Informujemy, że 18 sierpnia 2020 r. zostanie uruchomiona instancja produkcyjna nowej aplikacji Baza Konkurencyjności (BK2021). 

Wersja szkoleniowa nowej aplikacji Baza konkurencyjności (BK2021) jest dostępna od 24 lipca 2020 br. Nowa aplikacja BK2021 dostępna będzie na stronie obecnej Bazy konkurencyjności (BK), zaś wersja produkcyjna BK2021 zostanie uruchomiona w sierpniu br.

BK2021 obsługiwać będzie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zarówno dla projektów obecnej jak i kolejnej perspektywy finansowej. Oprócz większej wydajności, nowa aplikacja będzie się cechowała również możliwością składania ofert przez system. Będzie ona spójna z pozostałymi aplikacjami okresu programowania 2021-2027.

Dla użytkowników korzystających z BK21 zapewnione zostaną trzy rodzaje instrukcji pomocniczych: instrukcja kontekstowa w samej aplikacji, instrukcje multimedialne oraz instrukcje w formie dokumentu.

W dniu uruchomienia nowej BK21 zablokowana zostanie możliwość dodawania kolejnych ogłoszeń w ramach obecnej aplikacji (BK). Obecna BK zostanie przeniesiona adres: archiwum.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z uruchomieniem oraz funkcjonowaniem BK21 prosimy kierować pod adres email: konkurencyjnosc@mfipr.gov.pl

Informujemy, że na stronie dotychczasowej wersji Bazy Konkurencyjności, na dole strony zamieszczony został plik dot. pytań i odpowiedzi do BK2021, stworzony m.in. na podstawie kwestii poruszanych na szkoleniach z BK2021:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/FAQ

Zachęcamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami, jak również do zapoznawania się z instancją szkoleniową BK2021, dostępną pod adresem: https://szkol-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/