W województwie pomorskim wybrano do dofinansowania Projekt Pomocy Technicznej na 2021 rok

20 października br. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania Projekt Pomocy Technicznej na 2021 rok. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Działania 12.1 „Pomoc techniczna".

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 poprzez m.in.:

  • Finansowanie wynagrodzeń,
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  • Wsparcie eksperckie i prawne,
  • Wsparcie procesu realizacji i kontroli,
  • Finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych,
  • Adaptację pomieszczeń,
  • Ewaluację i badania,
  • Działalność informacyjno-promocyjną.

Kwota ogółem: 48 312 208,00 PLN

Kwota dofinansowania: 41 065 376,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2021

 

Załączniki:

pdf 185 KB