W trosce o zdrowie mieszkańców Powiatu Człuchowskiego

W czwartek 30 kwietnia br. Marszałek Mieczysław Struk podpisał z władzami Powiatu Człuchowskiego umowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu pt. „Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie".

 

fot. UMWP

 

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki 
i leczenia chorób cywilizacyjnych w SP ZOZ im. Jana Parnasa w Człuchowie.  Projekt zakłada m.in. przebudowę i rozbudowę infrastruktury w celu wydzielenia pracowni endoskopowej 
z niezbędnym wyposażeniem m.in. w endoskopy i sprzęt towarzyszący dla badań gastroskopii, kolonoskopii i bronchoskopii oraz biopsji. W ramach projektu zaplanowano również przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury na potrzeby Sali operacyjno-zabiegowej z wyposażeniem wymaganym przepisami uwzględniającymi realizację wybranych procedur onkologicznych. 


Przeciwdziałanie skutkom chorób cywilizacyjnych to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przez Zarządem Województwa Pomorskiego. Dlatego środki unijne w ramach RPO WP 2014-2020 zostały skoncentrowane w konkursach, w ramach kryteriów wyboru projektów, na rozwoju infrastruktury szpitali koniecznej do diagnostyki i leczenia mieszkańców Pomorza cierpiących na tego typu schorzenia. Inwestycja powiatu człuchowskiego to kolejna tego typy inwestycja, ważna dla mieszkańców nie tylko powiatu, ale i całego regionu – mówi Jan Szymański – Dyrektor Departamentu Programów Regionalnych UMWP. 


Projekt przyczyni się do intensyfikacji rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez poprawę jakości usług medycznych na terenie powiatu człuchowskiego oraz powiatów ościennych. Inwestycja wpłynie też pozytywnie na wzmocnienie infrastruktury medycznej 
w zakresie dostępności mieszkańców do diagnostyki i leczenia, w tym leczenia zabiegowego i zabiegów kompleksowych chorób cywilizacyjnych, w szczególności z obszaru onkologii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 
Całkowita wartość projektu to ponad 5,1 mln zł, z czego niemal 4,4 mln zł stanowi dofinansowanie unijne.  Projekt realizowany będzie do końca maja 2022 roku. 

Monika Grochulska