W trosce o zdrowie mieszkańców!

Tytuł projektu:

E-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum


Beneficjent:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

MOF Malbork-Sztum


Całkowita wartość:

3 242 555,00 zł


Dofinansowanie UE:

2 498 460,25 zł


Opis projektu:

Projekt „e-Zdrowie w Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum" ma na celu kompleksową informatyzację podmiotów leczniczych (Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – szpital w Malborku i szpital w Nowym Dworze Gdańskim oraz Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku) służącą poprawie jakości i efektywności obsługi pacjentów.

W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie systemów informatycznych w jednostkach do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej oraz z systemami innych podmiotów medycznych.

Projekt realizowany jest na terenie województwa pomorskiego, w powiecie malborskim, w mieście Malbork oraz  w powiecie nowodworskim, miasto Nowy Dwór Gdański. Projekt zapisany jest jako jedno z przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach   Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malbork – Sztum.

Inwestycja będzie kosztować 3,25 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 blisko 2,5 mln.

 

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku, ul. Armii Krajowej 105/106 w partnerstwie z Miastem Malbork, którego jednostką realizującą projekt jest Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Nowowiejskiego 48, Malbork.

 

Co i kiedy powstanie

 

W ramach realizacji projektu prowadzone są  działania mające na celu:

  1. rozbudowę platformy usług on-line e-Pacjent dla Pacjentów i Kontrahentów,
  2. aktualizację posiadanego oprogramowania w celu spełnienia wymogów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
  3. wdrożenie systemu e-zdrowia (instalacja niezbędnego oprogramowania, przeszkolenie personelu),
  4. wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM),
  5. modernizację infrastruktury teleinformatycznej placówek,
  6. zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, bazodanowym,
  7. spełnienie wymogu integracji systemu z platformami regionalną oraz krajowymi.

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu wszystkie działania przeprowadzone zostaną do 31 marca 2019r.

 

Korzyści dla pacjentów

 

Nowy system informatyczny wdrożony w ramach niniejszego projektu będzie odpowiadał za efektywne i bezpieczne tworzenie, przetwarzanie, gromadzenie oraz dystrybucję informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia pacjenta. Umożliwi on pacjentom zdalny dostęp z wykorzystaniem Internetu do:

  • historii choroby (np. wypisów szpitalnych, skierowań)
  • wyników badań (wyników radiologicznych, wyników laboratoryjnych, epikryzy, prób wysiłkowych, wyników EKG, EEG).

 

System wspomagał będzie również lekarza w ocenie stanu zdrowia pacjenta, ułatwiał dostęp do pełnej dokumentacji medycznej pacjenta - bieżącej i archiwalnej, umożliwiał wydruki wszystkich formularzy stosowanych w danej jednostce medycznej oraz zapewniał obowiązkową sprawozdawczość rozliczeniową i statystyczną. Umożliwiał będzie on również elektroniczną komunikację w zakresie kierowania pacjenta do innych jednostek organizacyjnych zakładu (zlecenia) i odbioru wyników zleconych świadczeń.

Nowy system informatyczny umożliwi ponadto wykorzystanie Internetu do rejestracji pacjentów indywidualnych oraz realizacji usług zleconych przez kontrahentów zakładu. W zasadniczy sposób usprawni organizację procesu leczenia. Za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej SMS pacjenci otrzymają potwierdzenie wybranego terminu, a w razie nieplanowanej absencji personelu medycznego powiadomienie o odwołaniu bądź przesunięciu terminu wizyty.

W każdej chwili pacjent będzie miał możliwość wglądu do swojej historii choroby (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna). Po zalogowaniu w systemie będzie mógł przeglądać wszystkie wizyty, zalecenia, recepty i wyniki badań, np. celem przekazania informacji innemu lekarzowi albo opiekunowi, w przypadku osoby starszej lub dziecka.

Realizacja projektu zapewni również możliwość włączenia do elektronicznej dokumentacji medycznej danej osoby, dokumentów stworzonych w wersji papierowej takich jak: wyniki badań, opisy badań, historia przebiegu leczenia.

Dzięki zgromadzeniu pełnej dokumentacji medycznej dotyczącej przebytych chorób, czy sposobu leczenia lekarz będzie mógł szybciej poznać stan zdrowia pacjenta udzielając mu skutecznej pomocy. Dlatego też rozbudowa systemu EDM podniesie jakość świadczonych w jednostkach usług i zwiększy poziom bezpieczeństwa pacjenta. 

W wyniku realizacji projektu personel jednostek jak również pacjenci będą również mieli dostęp do platformy e-usług za pomocą urządzeń przenośnych, takich jak laptop czy tablet. Powyższe rozwiązania mają na celu przeciwdziałanie zjawisku tzw. wykluczenia cyfrowego, w tym przypadku mogącego występować wśród pacjentów szpitala, korzystających z usług medycznych w trybie stacjonarnym. Punkty dostępu do Internetu zostaną zorganizowane na terenie placówki, w dogodnej lokalizacji, aby w miarę możliwości ułatwić do niego dostęp wszystkim przebywającym na terenie Szpitala pacjentom. Szczególnie uwzględnione zostaną potrzeby osób niepełnosprawnych.