W trosce o czyste powietrze nad powiatem starogardzkim!

W piątek 20 września br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Mykietyna w Skórczu przy ul. Kociewskiej 7 wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Ryszard Świlski wręczył przedstawicielom Powiatu Starogardzkiego symboliczny czek z informacją o udzieleniu dotacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pt. Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO₂ oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II element wyspy energetyczne.

 

fot. UMWP

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Skórcza oraz całego powiatu starogardzkiego poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych produkowanej w generacji rozproszonej.
Projekt zakłada instalację paneli fotowoltaicznych w 9 lokalizacjach na terenie Skórcza – na powiatowych oraz gminnych obiektach  publicznych  (Gmina Miasta Skórcz – jest partnerem projektu), a także na obiektach 4 przedsiębiorstw - partnerów projektu. Obiekty objęte zakresem projektu to: stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, przedszkole, 2 zespoły szkół, 4 obiekty przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Szarafin, Bonus M.G S.C., PHU Arkadia, Rent Inwest Galeria Bursztynowa sp. zo.o. ). Ponadto zainstalowane mają być 4 geotermalne pompy ciepła (3 na oczyszczalni ścieków, 1 w przedszkolu).

fot. UMWP


W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 0,74 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 577 ton równoważnika CO2.
Całkowita wartość projektu to ponad 5 mln zł, z czego niemal 3,5 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020.


Monika Grochulska