W trosce o czyste powietrze nad powiatem starogardzkim!

W poniedziałek 4 listopada br. marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z przedstawicielami Powiatu Starogardzkiego umowę na dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projektu pt. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w Skórczu, celem ograniczenia emisji CO₂ oraz wzrostu produkcji energii z OZE – II element wyspy energetycznej"

 

fot. UMWP

 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Skórcza oraz całego powiatu starogardzkiego poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych produkowanej w generacji rozproszonej. Projekt będzie realizowany do końca marca 2021 roku.


Projekt zakłada instalację paneli fotowoltaicznych w 9 lokalizacjach na terenie Skórcza - na powiatowych oraz gminnych obiektach  publicznych  (Gmina Miasta Skórcz  jest partnerem projektu), a także na obiektach 4 przedsiębiorstw - partnerów projektu. Obiekty objęte zakresem projektu to: stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, przedszkole, 2 zespoły szkół, 4 obiekty przedsiębiorstw ( Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Szarafin, Bonus M.G S.C., PHU Arkada, Rent Inwest Galeria Bursztynowa sp. zo.o.). Ponadto, zainstalowane mają być 4 geotermalne pompy ciepła (3 na oczyszczalni ścieków, 1  w przedszkolu).

W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 0,74 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 577 ton równoważnika CO2.Całkowita wartość projektu to ponad 5 mln zł, z czego niemal 3,5 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020.

Monika Grochulska